Kryddgårdsskolan

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Kryddgårdsskolan är en F-9 skola med ca 430 elever. På skolan har vi sedan hösten 2018 inlett ett arbete för att stärka vår NO-profil genom att fokusera på de Globala Målen.

På Kryddgårdsskolan genomsyras undervisningen av de Globala hållbarhetsmålen. I detta arbete försöker vi arbeta både med teoretiska grunder men också försöka omsättta detta i praktiken. Hittills har detta lett till att vi under våren 2019 kommer att färdigställa vårt miljöhus och även få husdjur i form av bin i kupor. Detta är ett direkt resultat av elevernas arbete.

Vi eftersträvar att eleverna ska samverka med det omgivande samhället, vi har bland annat deltagit i Innocarnival med flera klasser vt 18, Ocean Literacy 2018 samt har sedan flera år ett samarbete med konsultfirman Knightec.

Globala målen http://www.globalamalen.se/