Frånvaro

I Malmö Stad använder vi oss av Skola24 för närvarirapportering och schemaläggning.

Skola24 ger dig som vårdnadshavare möjlighet att enkelt meddela när eleven på grund av sjukdom inte kan delta i undervisningen. Detta ska ske före klockan 08:00 så att pedagogerna före första lektionen kan se vilka elever som kommer vara frånvarande. När elever inte är sjukanmälda tvingas pedagogerna lägga undervinsingstid på att försöka ta reda på varför de saknade eleverna inte är på plats i skolan.

Ring valfritt nummer till nedan och knappa in ditt barns personnummer, invänta bekräftelse innan du lägger på luren. Frånvaroanmälan kan bara göras för en dag i taget.

På sidan malmo.skola24.se/ kan du se elevernas schema samt frånvaron.

Skola24 är kostnadsfri för föräldrar.

0515 -777 000 - Svenska

0515 -777 001 - Engelska

0515 -777 002 - Arabiska

0515 -777 003 - Somaliska

0515 -777 004 - Pashto

0515 -777 005 - AlbanskaFrånvaro som genererar frånvarotimmar:

  • Frånvaro anmäld från hemmet (exempelvis sjukdom, tandläkarbesök och dylikt)
  • Frånvaroanmäld från skolan (om eleven pga sjukdom har besökt syster och avbryter skoldagen)
  • Ledighet
  • Sena ankomster och frånvaro utan anledning
  • Övrigt (läkarbesök, tandläkarbesök eller besök på ungdomsmottagning); sådana besök skall alltid meddelas mentor som för in detta i Skola 24.

Om eleven inte är närvarande på lektionen och skolan inte känner till anledningen till frånvaron så markeras eleven som ogiltig frånvaro (skolk) men även sena ankomster hamnar under samma kategori. Det genererar ogiltiga frånvarotimmar som kommer att skrivas in i elevens betyg.

Ni i hemmen får även ett automatiskt meddelande från Skola24 till vårdnadshavaren med elevens frånvaro så fort barnet har kommit sent eller är borta en hel lektion utan anledning. Se till att ert telefonnummer är uppdaterat så att ni snabbt får information om ert barn frånvaroanmäls, detta sker i fliken "Inställningar > Mina inställningar".

Om det har blivit fel någonstans och ert barn har fler ogiltiga minuter än vad som stämmer, ber vi er kontakta barnets mentor som kan ändra i systemet, efter samtal med er i hemmet.

Frånvaro som inte genererar frånvarotimmar:

  • Skolaktivitet/Möte (om eleven deltar i elevrådsarbete eller representerar skolan så som elevrådsmöten och dylikt).